Ben Pastor

A TŰZÉBRESZTŐ

szerző: BEN PASTOR

kiadás éve: 2011
súlya: 380 gramm
terjedelme: 320 oldal

A FOLYAMI RABLÓ-ban megismert szereplők története folytatódik:

A Krisztus utáni 304. esztendő telén Diocletianus négy különálló részre osztotta fel a Római Birodalmat. A hatalmi villongások, az egyéni érdekek mindenáron való érvényesítése a korrupció táptalaját teremtette meg a valaha megingathatatlan hitt birodalomban. Diocletianus bizalmas üzenetét udvari történésze, Aelius Spartianus viszi el Treverébe Constantius császárhoz. A parancsnok egy régi ellensége leveléből értesül róla, hogy egy Agnus nevű keresztény prédikátor működik a városban.
Agnus, akit tűzébresztő néven is emlegetnek, nemrégiben támasztott fel egy férfit a halottaiból. A keresztényüldözések vérzivataros időszakában tette pánikot, értetlenséget és gyanakvást vált ki embertársaiból. Aelius eltökéli, hogy kideríti az igazságot a “csodatévőről” és segítőjéről, Casta diakonisszáról. Ám még mielőtt hozzáfoghatna a feladathoz, híre jön, hogy a feltámasztott férfit meggyilkolták.

“Érdekfeszító történet jól megrajzolt szereplőkkel.”
– Kirkus Reviews

A FOLYAMI RABLÓ

szerző: BEN PASTOR

kiadás éve: 2010
súlya: 410 gramm
terjedelme: 311 oldal

Aelius Spartianus parancsnok és történész Diocletianus császár dalmát udvarában, Kr. u. 304-ben régi római uralkodók életrajzán dolgozik, az akkor már majd 175 éve halott Hadrianus császár korszakáig visszamenően. Aelius egyik feladata, hogy Hadrianus kedvenc szeretője, a fiatalon vízbe fúlt görög Antinous halálának titkát megfejtse.
Feladata hamarosan kettőssé válik: a kutatás Antinous sírja után, amely egy Róma elleni összeesküvést bizonyító iratot rejthet, kiegészül egy gazdag hadi szállítmányozó gyilkosa utáni nyomozással. A történész munkája az idővel való versenyfutássá válik, melynek során szembesül a papok, a hatalom és az egykori történetírók hazugságaival és csúsztatásaival. Kísérője és segítője egy hírszerzésben is jártas, vak veterán.
A fáradhatatlan hajsza Egyiptomból Rómába, onnan Hadrianus romokban heverő villájába vezet. Aelius egy csillagászati térkép megfejtésével megbizonyosodik róla, hogy Rómát végveszély fenyegeti. De mennyire közeli a veszély? És ki áll az események hátterében? Aeliusnak ha meg akarja menteni az államot és saját életét – nem csupán Antinous vízbefúlásának körülményeit, hanem a gyilkosságokat is fel kell göngyölítenie.