Michael Curtis Ford

RÓMA BUKÁSA /EGY LETŰNT KOR REGÉNYE

 

szerző: MICHAEL CURTIS FORD

kiadás éve: 2012
súlya: 495 gramm
terjedelme: 400 oldal

A két részre szakadt Római Birodalom elvesztette befolyását és erejét, de nem vesztette el ellenségeit. Attila, a hunok királya sem tett le arról, hogy ő legyen Róma ura, ám váratlan halála miatt már nem tudja magához ragadni a hatalmat.

A hunok a királyuk testét hármas koporsóba fektetik, és egy titkos helyre temetik. A temetési menetet a hun Edeco és a germán Orestes vezeti. A szertartás lezajlik, a csapat már visszafelé tart, amikor egy éjjel Orestes az embereivel megszökik – és kifosztja a sírt. A szövetségeseiket elvesztett hunokat belső viszályok is gyengítik: Attila örökösei marakodni kezdenek a koncon. A bűnbakkereső felfordulásban életét veszti a hamisan megvádolt Edeco, két fia is csak a csodának köszönhetően menekül meg.

Sötét fellegek gyülekeznek a hunok birodalma felett, de éppen emiatt az ezer sebből vérző, folyamatosan szétmorzsolódó Birodalomban feltámad a remény, hogy ismét hatalmassá válhat. A hitszegő Orestes is érzi ezt: ismét ahhoz pártol, akit erősebbnek hisz. Nem tudja azonban, hogy Edeco két fia, Odoacer és Onulf bosszút esküdött ellene, és nem is sejtheti, hogy korábbi álnok tettének milyen hatásai lesznek a saját fiára és a Római Birodalom jövőjére.

ATTILA KARDJA

 

szerző: MICHAEL CURTIS FORD

kiadás éve: 2011
súlya: 420 gramm
terjedelme: 368 oldal

Két férfi, két világ, közös sors…
Évszázadokon keresztül Róma uralkodott Afrika vad vidékeitől egészen a hideg Britanniáig. Ám most keletről, a hullámzó füvű, végeláthatatlan síkságok felől egy eddig ismeretlen ellenség fenyegeti a Nyugatot – és egy olyan férfi vezeti őket, aki nem egyszerűen egy csatát akar megnyerni, hanem az egész birodalmat akarja romba dönteni.
Michael Curtis Ford lebilincselő regényében bemutatja a 4. századi, hanyatló Nyugatrómai Birodalmat, amelynek császárai gyors egymásutánban követik egymást a trónon, és amelyet egyre több irányból fenyeget veszély. Ebben az ingatag időszakban Flavius Aetius hadvezér, aki ifjúkorát Hunniában töltötte, és aki már-már maga is hunná vált, belekényszerül egy olyan csatába, amelyben nem akar részt venni, ám amelyet nem veszíthet el. Ifjúkorában a hadvezér a vad hunok között élve megtanulta szokásaikat, hogy egy hun akár az élete árán is lerója adósságát, a hunok fejedelme pedig szinte fiaként tekintett rá.
Róma fennmaradásáért küzdő felnőtt férfiként pedig szembekerül azzal az emberrel, aki egykoron megmentette az életét, akitől fél, és akit egyben szeret és csodál – a csatatéren kell szembenéznie Attilával, a legnagyobb, legfélelmetesebb ellenséggel, aki a Római Birodalmat valaha is fenyegette.

 

ISTENEK ÉS LÉGIÓK /A RÓMAI BIRODALOM REGÉNYE

 

szerző: MICHAEL CURTIS FORD

kiadás éve: 2009
súlya: 520 gramm
terjedelme: 448 oldal

A harc hőssé tette.
A bátorsága császárrá emelte,
és végül a világ leghatalmasabb embere lett.

I. sz. 354-ben Julián, a békeszerető tudós a világtól elzártan, nyugalomban él, ám Constantinus császár magához hívatja és a fiatalember élete gyökerestül megváltozik. A császár Galliába rendeli, hogy segítsen visszaszerezni az elveszett római területeket a barbár germánoktól, és Julián megdöbbentő, kegyetlen zsenialitásának köszönhetően győztesen kerül ki a legesélytelenebb harcokból is. Valószerűtlen felemelkedése, katonái rajongása és harcászati sikere lángra gyújtja benne a vágyat, hogy ő legyen a birodalom következő uralkodója. A megszerzett hatalom azonban próbára teszi barátai hűségét, magára zúdítja ellenségei haragját és baljós árnyat vet az őrült vágyra, hogy véghezvigye minden idők legfenségesebb és leglehetetlenebb hódítását…
A nagysikerű Az utolsó király szerzőjének lélegzetelállító regénye egy háború borzalmaiba vetett, esélytelenül induló, ám kegyetlen vezető életéről szól, hatalomra jutásáról és megdöbbentő bukásáról, amely a történelem legizgalmasabb rejtélyei közé tartozik. Az Istenek és légiók a bátorság és elköteleződés, a hűség és árulás, az egyén győzelmeinek és sötét ambícióinak regénye, egy rendkívül lebilincselő hőstörténet.

 

AZ UTOLSÓ KIRÁLY /RÓMA RETTEGETT ELLENSÉGE

 

szerző: MICHAEL CURTIS FORD

kiadás éve: 2008
súlya: 276 gramm
terjedelme: 462 oldal

Összes ellensége közül, akikkel Róma szembenézett, nem a gótok vagy a hunok, de még csak nem is a nagy Hannibál volt a legveszélyesebb, hanem egy távoli, fekete-tengeri ország uralkodója, VI. Mithridátész, Pontosz harcos királya. Uralkodása során több szomszédos államot meghódított, és egy időre megingatta Róma hatalmát Kis-Ázsiában és Görögországban.
Tizenegy évesen megörökölte hegységekkel tarkított, vad törzsek által benépesített országát, ahol huszonegy éves korában – miután anyját börtönbe vetette – magához ragadta a hatalmat. Mithridátész ádázul gyűlölte Rómát, és feltett szándéka volt, hogy a Fekete-tenger menti területekről kisöpri legfőbb ellenségét. A birodalom több mint negyven éven keresztül legelismertebb hadvezéreit küldte Pontosz királya ellen, aki időről időre megalázó vereséget mért rájuk. Ahányszor csak Róma győzelmet aratott egy csatában, Mithridátész taktikai visszavonulásként jellemezte a pillanatnyi helyzetet, és hamarosan ismét harcba szállt egy még hatalmasabb sereg élén, mígnem Pompeius végső diadalt aratott felette.
A történelmet a győztesek írják… Talán ez a magyarázata annak, hogy Mithridátészról ma kevesebb írás szól, mint ellenségéről, Rómáról. Az olvasó azonban e könyvből megismerheti e hatalmas királyt, aki egy életen át harcolt, hogy országa ne kerüljön ellenségei kezére.