Victoria Holt

KIRÁLYNÉK HÁBORÚJA /PLANTAGENET SAGA 5.

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2012
súlya: 450 gramm
terjedelme: 480 oldal

Két jelentős, nagy hatalmú asszony a tizenharmadik század első felében. Büszkék, törekvőek és gyönyörűek mindketten. Ám személyiségük, jellemük nagy mértékben eltérő.

Angouleme-i Izabella: kihívó megjelenésű szépség, könyörtelenül hatalomvágyó , szenvedélyes – Angliai János király felesége. Csillogó ékszerként viselt érzékiségével elvarázsol minden férfit, akivel kapcsolatba kerül.

Kasztíliai Blanka: gyengéd, komoly, erős jellem – VIII. Lajos francia király szeretett felesége. Férjének támasza, döntéseiben egyenrangú társa.

Egymás iránti kezdeti ellenszenvük később a gyűlöletig fokozódik. Miközben országaik között folyik a háborúzás a normandiai területek visszaszerzéséért, illetve megtartásáért, miközben helyi lázongásokkal is számolniuk kell, a két asszony a színfalak mögött vívja a saját háborúját.

A mindvégig izgalmas, szerelmi szálakkal átszőtt történet során feltárulnak a királynék indítékai, céljai és főleg módszerei közötti alapvető különbségek.


A SÖTÉTSÉG HERCEGE /PLANTAGENET SAGA 4.

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2011
súlya: 300 gramm
terjedelme: 400 oldal

HATALOMÉHSÉGÉNÉL CSAK SZŰZ FELESÉGE IRÁNT ÉRZETT SZENVEDÉLYE VOLT NAGYOBB.

Oroszlánszívű Richárd, akit mindenki szeretett, döbbenetes hirtelenséggel meghalt, és örökös nélkül hagyta Angliát.

Ketten vágytak a koronára: Richárd unokaöccse, Artúr és legifjabb öccse, János.

Artúr Bretagne-ban nevelkedett, ezért tulajdonképpen idegen volt, így János lett a király. Egy ördögi, kegyetlen, dühöngő zsarnok, aki energiáit a hálószobában vezette le a trónterem helyett.

Elrabolta a rendkívüli Izabellát, és gyermek királynéjává tette. A lány, akinek szenvedélye csak férjééhez volt fogható, rabszolgájává tette Jánost. Nem törődtek vele, hogy összedől körülöttük a királyság….

AZ OROSZLÁNSZÍVŰ

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2011
súlya: 410 gramm
terjedelme: 432 oldal

II. Henrik halála után kisebbik fia foglalja el Anglia trónját. Richárd, korának híres, kiváló katonája korábban esküt tett, hogy visszafoglalja Jeruzsálemet a kereszténység számára. Esküjéhez ragaszkodva nem sokkal koronázása után elindul seregével a Szentföld felé.
Semmi nem térítheti el fogadalmától, habár hatalma így állandó veszélyben forog. Kapzsi, gyenge jellemű János öccse Anglia trónjáért mesterkedik ellene, a francia király, ifjúkori szeretett barátja Normandia visszaszerzéséért kész összeesküvést szőni ellene.
A kor meghatározó történelmi személyiségeinek jelleme, érzelmi élete, barátságok és hitszegések, boldogtalan és beteljesült szerelmek, hatalmi harcok és intrikák tárulnak fel előttünk. A fordulatokban, kalandokban gazdag cselekmény során megismerkedhetünk a keresztes háborúk legjelentősebb csatája, Akko visszafoglalásának körülményeivel is.
A történések középpontjában a már életében legendává vált, tisztelt és csodált, Európa-szerte Oroszlánszívűnek nevezett és legyőzhetetlennek hitt Richárd király áll, akinek nagyszerűsége mellett emberi gyengéi, rossz döntései, vívódásai sem maradnak titokban.

 

A SASFIÓKOK LÁZADÁSA

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2010
súlya: 420 gramm
terjedelme: 416 oldal

Victoria Holt Plantagenet-sorozatának második részében II. Henrik már szilárdan ül Anglia trónján a szintén erőskezű Eleonóra oldalán.
A királyné végleg meggyűlöli férjét, mikor tudomást szerez szeretőjéről, Rosamundról. Eleonóra hatására az ifjú hercegek is szembefordulnak apjukkal. Henrik állandóan attól retteg, hogy fiai fegyverrel fognak rátámadni. Közben a hercegek egymás ellen is áskálódnak, és a családi viszály egészen odáig fajul, hogy a királyné hadba vonul férje ellen – mire az több mint tizenöt évre fogságra veti Eleonórát.
Az öreg király Becket Tamás emlékével küszködve végül teljesen magára marad…

 

PLANTAGENET PRELŰD

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2010
súlya: 300 gramm
terjedelme: 400 oldal

Aquitániai Eleonórát, Franciaország leggazdagabb örökösnőjét még a francia király is örömmel üdvözli, mint fia – az egyházi neveltetésben részesült Lajos – jövendőbelijét. A büszke, hatalomvágyó lány egy ideig beéri a friggyel, de érzéki, szenvedélyes természete hamarosan új utakra csábítja.
A francia udvarban feltűnő személyiség bukkan fel, az ifjú Plantagenet Henrik gróf, akit a királyné a szeretőjévé fogad. Mindent elsöprő szerelem szövődik köztük: a 12 évvel idősebb Eleonóra elválik Lajostól, és feleségül megy a grófhoz, akit nemsokára Anglia trónján láthatunk viszont.
II. Henrik Anglia keménykezű uralkodója, nem ismer akadályokat céljai elérésében. Hatalmi hóbortja lassan szembefordítja a szintén erős akaratú Eleonórával, mint ahogy kedves kancellárjával, a későbbi canterburyi érsekkel, Becket Tamással is. Feleségével a gyűlölet egyre mélyül közöttük, az egyházzal szintén egyre romlik a viszonya, mígnem zsarnokoskodása visszafordíthatatlan következményekhez vezet.

 

SZENVEDÉLYES ELLENSÉGEK /NORMANN-TRILÓGIA 3.

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2010
súlya: 260 gramm
terjedelme: 432 oldal

Hódító Vilmos legfiatalabb fia, Henrik, Anglia királya már életében elnyerte az Igazság bajnoka nevet. Apjához hasonlóan szigorú, könyörtelen uralkodó volt, de megtartva és betartva annak törvényeit, rendet és békét teremtett országában. Bár számos “fattyú” gyermeke született, egyedüli törvényes fia, a trón örököse halálos végű hajótörést szenvedett. Az idős király nagy dilemma előtt állt: kit nevezzen meg trónörökösének? Egyetlen törvényes leányát, Matildát, az öntelt, gőgös, uralkodni vágyó, hidegszívű asszonyt, vagy unokaöccsét, a kedves, jóképű, mindenki barátságát kereső Istvánt?
Mindketten a nagy Hódító unokái, unokatestvérek – és szinte gyerekkoruktól leküzdhetetlen vonzalom, szenvedélyes szerelem fűzi össze őket.
A koronáért folytatott harcuk egész életüket végigkísérő polgárháborút eredményez az országban, és halálos rivalizálást közöttük. Mi bizonyul erősebbnek? A mindent elsöprő vágy a másik után, vagy a nem kevésbé szenvedélyes vágy az uralkodásra?

 

AZ IGAZSÁG BAJNOKA /NORMANN-TRILÓGIA 2.

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2009
súlya: 242 gramm
terjedelme: 400 oldal

Hódító Vilmos halála előtt felosztja birodalmát fiai között: Rufus Vilmos örökli az angol trónt, Róbert a normandiai hercegséget – Henriknek föld már nem marad, csak ötezer ezüstfont, s a jóslat, hogy egy napon még gazdagabb lesz mindkét bátyjánál.
Ám sok, szegénységben eltöltött évet kell várni rá, hogy a jóslat beteljesedjék. A gáláns, a pénzt két kézzel szóró Róbert keresztes hadjáratra indul, de sereget is csak úgy tud felállítani, ha kölcsönkér Rufustól, s cserében zálogul hagyja hercegségét. Amíg Róbert a Szentföldön harcol, Rufus – akit a nép erkölcstelen életvitele és könyörtelen adói miatt megvet és gyűlöl – egy vadászat során váratlanul meghal.
Henrik elérkezettnek látja az időt, hogy magához ragadja a hatalmat. Szentül megfogadja, hogy apjához méltó, igazságos kormányzással virágzó országot épít.

 

A FATTYÚ KIRÁLY /NORMANN-TRILÓGIA 1.

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2009
súlya: 240 gramm
terjedelme: 400 oldal

“Matilda a sérüléseit szemlélte, és nagyon meg volt velük elégedve. Hogy megcibálta Vilmos a haját! Vajon megcsodálta? Észre kellett vennie, milyen hosszú és aranyszínű! Amikor kiereszti a fonatokból, úgy öleli körül, mint egy köpeny. Látnia kellett, mikor annál fogva húzta le a lováról.
Micsoda szemtelenség…! Nem tudja elfelejteni.
– Apám, én döntöttem. Férjhez megyek Normandia hercegéhez.
– Az a férfi kegyetlenül bánt veled.
– Bedobott az árokba, a hajamnál fogva ragadott meg. Azt hiszem, nagy örömmel tette tönkre a köntösömet és karmolta össze a bőrömet. Mindenki félt tőle… kivéve engem. Én nem féltem. Csak izgatott voltam, hogy létezik a világon ilyen férfi. Ő az egyetlen, akihez hozzámennék. Végre egy igazi férfi, aki megszerzi, amit akar, és nem ismer félelmet.”

A szokatlan “lánykérés” előzménye, hogy Flandria hercegnője Mathilda, még mielőtt látta volna, fattyúnak nevezte kérőjét, Vilmost, Normandia hercegét. Fényes Róbert normann herceg és kedvese, Arlette szerelméből született a kezdetben Fattyú hercegnek csúfolt, ám utóbb Hódító Vilmosnak nevezett nagy király. A történelem egyik legnagyobb hadvezérének, Anglia első igazán jelentős uralkodójának életét ismerheti meg az olvasó e fordulatos, izgalmas regényből. Cselszövések, háborúk, szerelmek, családi viszályok és békülések közepette formálódik a középkori Európa. A történelemformáló események mellett nyomon követhetjük Vilmos és Matilda boldog, kilenc gyermekkel megáldott házasságának történetét is.

 

ÚT A VESZTŐHELYRE

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2009
súlya: 480 gramm
terjedelme: 384 oldal

Stuart Mária ötéves korától a francia udvarban nevelkedett. Tizenöt évesen nőül ment. II. Ferenc francia királyhoz, ám boldogsága nem tartott soká: beteges férje, akit gyermkkora óta őszintén szeretett, hamarosan meghalt.
Mária nem maradhatott a francia udvarban, ahol ki volt szolgáltatva az anyakirályné kénye-kedvének: vissza kellett térnie Skóciába, ahol katolikus királynőként számtalan ellenségre tett szert a protestáns lordok körében. Hamarosan szembe kellett néznie a ténnyel: franciaországi neveltetése nem készítette fel arra, hogy felvegye a harcot, a durva skót nemesekkel. A fiatal nőt sokan támadták országában, ellenségeinek eltökélt szándéka volt, hogy letaszítsák a trónról.
Mária azonban meggondolatlanul, szerelemből feleségül ment unokatestvéréhez, Darnley earljéhez, ám hamarosan rá kellett döbbennie, hogy férje nem az a kedves ember, akinek megismerte. Ez a második házasság indította el a bukáshoz vezető végzetes események láncolatát. Vajon mekkora szerepe volt Máriának férje meggyilkolásában? A szerelemre vágyó, a testiség örömeit felfedező asszony szeretője karjába menekült, nem sejtve, hogy ezzel a lépésével a vesztőhelyre vezető útra lép.

 

A BIRODALOM KIRÁLYNŐJE /TUDOR KIRÁLYNŐK

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2008
súlya: 395 gramm
terjedelme: 680 oldal

Arra volt hivatva, hogy uralkodjon egy országon, amely uralkodása negyven éve alatt a világ csodálatától övezett birodalommá vált. I. Erzsébet halálos veszélyekkel kikövezett ösvényen haladt a trónra lépés felé. Apja, VIII. Henrik törvénytelennek nyilvánította egy hatalmi játszma során, mely megváltoztatta Európa arculatát. Csaknem tönkretette a felelőtlen, nagyravágyó Thomas Seymourhoz fűződő első, kamaszkori románca. Halálos veszedelem fenyegette Edward öccse rövidre szabott uralkodását követően, amikor a fanatikus katolikus – a nép által “Véres Mária”-ként emlegetett – féltestvére foglalta el a trónt, aki olyannyira féltékeny volt a népszerű, a protestáns Anglia reménységének tekintett fiatal Erzsébetre, hogy felségárulás koholt vádjával a Towerbe záratta. Ám az ifjú hercegnő ragyogó politikai érzékének és okos türelmének köszönhetően elkerülte a neki szánt végzetes sorsot.
Mária halála után megvalósult, amire szinte gyermekkorától tudatosan készült: elfoglalta a trónt. Miközben hideg fejjel, ravasz módszerekkel, ha kellett, kegyetlen eszközökkel irányította országa ügyeit, féltékeny, flörtölni szerető, hiú asszony volt. Végigkísérte életét szenvedélyes, időnként botrányoktól sem mentes szerelme Leicester lordja, Robert Dudley iránt. Játszva kosarazta ki Európa több uralkodóját és trónörökösét, de Leicesterhez sem ment hozzá, hogy kelljen ne osztoznia a trónon. Victoria Holt lebilincselő stílusban, ugyanakkor a történelmi eseményekhez híven követi végig a korszakalkotó nagy királynő életét.

 

A KORONA ÁRNYÉKÁBAN /TUDOR KIRÁLYNŐK

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2008
súlya: 320 gramm
terjedelme: 553 oldal

Hogyan lesz egy szenvedő, hányatatott sorsú kislányból rettegett királynő?
VII. Henrik és Aragóniai Katalin lánya élete első éveiben apja szeme fénye. Hamarosan azonban rá kell döbbennie, hogy uralkodói körökben mindent a politika diktál. Amikor VIII. Henrik Boleyn Anna miatt elszakad a római katolikus egyháztól. Mária törvénytelen gyermekké válik – apja elküldi a királyi udvartól és megfosztja hercegnői címétől, így fiatalkorában a politikai játszmák áldozatának szerepében találja magát: többször is eljegyzik, ám végil mindegyik eljegyzést felbontják.

VIII. Henriket fia, a már az anglikán egyház tanításai szerint nevelet. Edward követi, ám amikor néhány évnyi uralkodás után meghal, Mária kerül Anglia trónjára, immár törvényes királynőként. Gyermekkorában, akárcsak édesanyja, Mária is a katolikus hithez menekül, és trónra kerülését Isten jelének tekinti. Úgyérzi küldetése van: vissza kell vezetnie népét az egyetlen igaz hithez, s Rómához. Elvakult tanácsadói hatására üldözni kezdi az anglikán egyház híveit, és az eretnekégetésekkel elnyei a Véres Mária nevet.

 

A FRANCIA KIRÁLYNÉ /TUDOR HERCEGNŐK

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2008
súlya: 200 gramm
terjedelme: 320 oldal

Mary Rose hercegnő, VIII. Henrik húga, azon kevesek egyike, akit a király gyermekkoruk óta feltétel nélkül, rajongásig szeret. A szépséges, bájos, életvidám Mary a Tudor-család “aranygyermeke” mindenki kedvence, akinek nem létezik teljesíthetetlen kívánsága.
Kivéve, mikor a házasságról születik döntés. Kislánykoromban eljegyzik nagy birodalmak örökösével, a még szintén gyermek Kasztíliai Károly főherceggel. Ezt a jegyességet később fontosabb politikai és államérdekek miatt fölbontják, és Maryt – minden könyörgése ellenére – fivére férjhez adja XII. Lajos francia királyhoz. Az ártatlan, gyönyörű, tizenéves lánynak nincs választása, kénytelen Franciaországba hajózni, hogy a sosem látott, ismeretlen, öreg, betegeskedő uralkodó felesége legyen. Mary mindenkit elbűvöl a francia udvarban, még a jóképű, fiatal dauphint is, akinek régen várt trónra lépésépt megakadályozná, ha Lajosnak fia születne.
Rövid házasság után a király meghal, és Mary ezúttal saját kezébe veszi sorsának irányítását. Szembeszegülve rettegett bátyja várható haragjával, állami és egyházi elvárásokkal és szokásokkal, keresztülviszi akaratát, és egyházi elvárásokkal és szokásokkal, keresztülviszi akaratát, és titokban házasságot köt egyetelen, igazi, fiatalkori szerelmével, Charles Brandonnal. A rokonszenves, érzelemgazdag, ám céltudatos Mary Tudor lebilincselő, izgalmas, humort sem nélkülöző történetének során az olvasó Európa nagy királyi családjainak mindennapi életébe nyer betekintést.

 

BOGÁNCS ÉS RÓZSA /TUDOR HERCEGNŐK

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2008
súlya: 210 gramm
terjedelme: 352 oldal

Tudor Margit a záloga annak a békének, amelyet apja, VII. Henrik a skótokkal köt. Az angol uralkodó legidősebb gyermeke, a mindössze tizenkét éves hercegnő büszkén, ugyanakkor félve tekint közelgő házassága elé. Ám amint megpillantja nála tizenhat évvel idősebb férjét, IV. Jakabot, azon nyomban szerelemre lobban iránta. Jakab jóképű, elbűvölő férfi, ám amilyen kedves, olyan csalfa is. Margit hamarosan rádöbben, szerelme nem elegendő ahhoz, hogy magához láncolja férjét.

 

RÓZSA TÖVIS NÉLKÜL /VIII. HENRIK FELESÉGEI

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2008
súlya: 180 gramm
terjedelme: 320 oldal

A nemes, nagy hatalommal és jeletőséggel bíró Howard család egy elszegényedett tagjának nyolc gyermeke közül az egyiket, a tízéves Katherine-t magához veszi nagyanyja, Norfolk hercegné. A jó szándékú, nyíltszívű, ám tanulatlan, naiv és befolyásolható kislányt megszédíti a szokatlan környezet. Nagyanyját teljesen lefoglalja másik unokája, Boleyn Anna királyné tragédiába forduló, szédítő karrierje, nagybátyját, Norfolk herceget pedig az államügyek, a király körüli intrikák kötik le. Katherine élete felelőtlen szolgálók, udvaroncok társaságában telik, szeretetvágya, tapasztalatlansága korai, szerelemnek képzelt kalandokba kergetik.

Élete nagy fordulatot vesz, amikor Udvarba kerül Henrik király negyedik feleségének udvarhölgyeként. Az igazi szerelem is rátalál, de nem teljesedhet be, mert a gyönyörű, életvidám, fiatal lányra szemet vet a boldogtalan, öregedő király, és feleségül kéri. A káprázatos, csillagó élet, a hatalommal járó örömök, a király odaadó szerelme csak rövid ideig tartó boldogságot hoz Howard Katalin királyné számára. A múlt árnyai, az ellenállhatatlan hatalmi bonyodalmak és árulások miatt Henrik ötödik feleségének élete is tragikus véget ér.

 

A TOWER ASSZONYA /VIII. HENRIK FELESÉGEI

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2007
súlya: 300 gramm
terjedelme: 496 oldal

Boleyn Anna az angol történelem tragikus sorsú nőalakja. A fiatal lány sosem gondolta volna, hogy egyszer VIII. Henrik felesége lesz. Gyermekéveit Franciaországban töltötte, majd később az angol udvarhoz került. Ekkor még nem is sejtette, hogy a király szemet vetett rá. Anna kitartása, hogy megőrzi magát leendő férjének, csak még elszántabbá tette a királyt. Henrik miatta akart elválni első feleségétől, Aragóniai Katalintól – kezdetét vette az évekig tartó elkeseredett harc, ám a pápa, Katalin unokaöccsétől, a spanyol uralkodótól való félelmében nem merte érvényteleníteni a házasságot. A csatározásba belefáradt Henrik végül úgy döntött, elszakad Rómától és megalapítja az anglikán egyházat. Miután senki és semmi nem állt az útjában, 1533-ban nőül vette az erényes Boleyn Annát.
Ám az ifjú királyné boldogsága nem tartott sokáig. Szembesülnie kellett a ténnyel, hogy férje szemében az utódlás kérdése a legfontosabb. De Katalinához hasonlóan ő is csalódást okozott: csak egy lánygyermekkel tudta őt megajándékozni, és Henrik hamarosan már Jane Seymourban vélte megtalálni születendő fia, a trónörökös anyját. Anna nem kerülhette el a végzetét. Mindössze huszonkilenc évet élt.

 

JEZABEL KIRÁLYNÉ /MEDICI-TRILÓGIA

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2007
súlya: 280 gramm
terjedelme: 464 oldal

A Medici-trilógia izgalmakban és fordulatokban bővelkedő befejező kötetében a világtörténelem egyik legszörnyűbb jelenetének, a Szent Bertalan éji mészárlásnak megidézésével folytatódik a “Kígyóasszony”, a hírhedt Medici Katalin élettörténete. Az olvasó nyomon követheti “Az olasz nő” zseniális, ám aljas cselszövéseit, egyúttal betekinthet a királyi hálószobák sejtelmes félhomályába, a méregkeverők műhelyébe, vagy a börtönök sötét celláiba egyaránt. A hatalmi harcokat sűrűn átszövik a tragikus, felemelő, olykor számító szerelmek, ám ezek a szálak végül mind összefutnak a francia trón anyakirálynéja, Medici Katalin kezében.

 

AZ OLASZ NŐ

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2006

 

KÍGYÓASSZONY

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2006

Victoria Holt újabb izgalmas regénysorozattal lepi meg olvasóit. Az első kötetből megismerhetjük Medici Katalint, aki tizennégy éves korában kénytelen engedelmeskedni hataloméhes rokonának, VII. Kelemen pápának: elhagyja otthonát, Itáliát, valamint gyermekkori szerelmét, és hozzámegy a francia király második fiához, orleánsi Henrikhez. A király egy gyönyörű özvegyasszonyt, Diane de Poitierst bízta meg azzal, hogy fiából férfit faragjon. Henrik mogorva, visszahúzódó ember, a nála tizennyolc évvel idősebb asszony vonzerejének azonban képtelen ellenállni. A fiatal Katalinnak nemcsak a nála idősebb és jóval tapasztaltabb asszonnyal kell felvennie a harcot, de a férjével is, aki még találkozásuk előtt makacsul eldönti, gyűlölni fogja itáliai feleségét. Katalinnak nemcsak új népének ellenszenvét kell elviselnie, de férjének megalázó, pusztán kötelességtudatból tett éjszakai látogatásait is. Bár apósa Henrik halála után ő i s a trónra kerül, az új királyt mégsem ő irányítja, hanem vetélytársnője. A francia nép sem őt, hanem Dianet tekinti királynéjának. A rengeteg megaláztatás és a férje szerelméért folytatott elkeseredett és eredménytelen harc végül megkeményíti Katalin szívét – Henrik halálával az asszony a szerelmes itáliai lányt is örökre eltemeti.

 

TALÁLKOZÁS LUCREZIÁVAL

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2006

Különleges élményt kínáló, nagy ívű regényciklussal örvendezteti meg olvasóit az egész világon népszerű szerzőnő, aki ezer év európai nagyasszonyainak életét írja meg fordulatos, de történelmileg mindig hiteles regényekben. Ki is valójában Lucrezia Borgia? Egyesek szerint gyönyörű csábító, míg mások szerint gyilkos, aki bűnös viszonyt folytat saját bátyjával. Egy dologban azonban mindenki egyetértett – nem akadt nála szebb és veszélyesebb nő egész Rómában… Az izgalmas regény végén kiderül, ki is volt ez a rejtélyes asszony.

 

A HÉT DOMB MADONNÁJA

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2006

 

AZ ELCSERÉLT GYEREK

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2006

 

KESERŰ SZERELEM

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2005

 

CSODA A KOLOSTORBAN

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2005

 

A MÚLT ÁRNYAI

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A TENGERI BOSZORKÁNY

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2005

A győzhetetlennek hitt spanyol hajóhad, az Armada elpusztul, az Angliát fenyegető halálos veszély megszűnik, és Linnet, Chatharine és Jake Pennlyon lánya boldog életnek néz elébe Fennimore Landor oldalán. A harccal szemben a kereskedelem világot megváltoztató hatásában bízó fiatalember, a Kelet-indiai Kereskedelmi Társaság egyik alapítója őszintén, s gyöngéden szereti a lányt, aki azonban felkelti az életet habzsoló, akaratát erőszak árán is érvényesítő Coum Casvellyn érdeklődését, s ő merész, fondorlatos csábítással magához láncolja Linnetet. A négy torony – mindegyik külön történettel és titokkal – őrizte Paling kastély lesz az ifjú asszony otthona, s Linnet fokozatosan ismeri csak meg a férfit, akihez alapos megfontolás nélkül hozzákötötte az életét, s jön rá, miért félnek közvetlen környezete tagjai Columtól. Gyermekei – s elsősorban a lánya, Tamsyn – születése azonban arra ösztönzi, hogy elfogadja új életét, bár az rémületet és undort ébreszt benne. A kastélyba aztán egy napon boszorkány érkezik…

 

SZENT IVÁN – ÉJ

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2005
súlya: 240 gramm
terjedelme: 397 oldal

Annora Cadorson kisasszony, Jake Cadorson, a cigány leánya nyugodtan, békésen él szerető családja körében cornwalli birtokukon. Élete gondtalan, már azt is tudja, ki lesz a jövendőbelije, ha felnő, mikor egy szörnyű élmény, egy barbár boszorkányégetéssé fajuló Szent Iván-éji mulatság durván kiragadja felhőtlen gyermekkorából. Álmai széttörnek, mikor a kegyetlen szertartás irányítójában addig istenített szerelmét, Rolf Hansont véli felismerni.
A keserűen csalódott lányt azonban hamarosan magukkal ragadják a XIX. század eleji Anglia életének mozgalmas eseményei, a Viktória királynő koronázása alkalmából rendezett színpompás ünnepségek. Pazar rendezvények részese lesz, megismerni világát, belelát aljas politikai intrikába, s egy újabb, bontakozó szerelem is megérinti, ám külső körülmények tönkreteszik, annak is csalódás lesz a vége.
Annora útja Londonból a fegyenctelepből gyorsan fejlődő, energikus országgá váló Ausztráliába vezet. Szörnyű tragédia után, a vagyonát akaró, de ellenállhatatlan férfiasságával érzékeit is megérintő Gregory Donnlly elől menekülve is megérintő Gregory Donnelly elől menekülve tér vissza Angliába. Az élettől sokat szenvedett lányt ott is megpróbáltatások várják, öröksége, létbiztonsága kerül veszélybe, s csak további nehéz küzdelmek árán sikerül megmentenie. Mire ez sikerül, sok korábbi félreértés is tisztázódik, véget ér a régi Szent Iván-éj okozta rémálom, s Annora visszatalál álmaihoz, elveszettnek hitt, igazi szerelméhez.

 

ZIPPORAH LÁNYA

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2005

Lottie, Zipporah Ransome-mel Franciaországban marad. A fiatal szív sebe azonban gyógyul, s Lottie-t is rabul ejti apja, Aubigné gróf mérhetetlen gazdagsága, a párizsi élet örömei, és Versailles XV. Lajos uralma alatti ragyogása. Túljut bánatán, elfelejti Dickont, s ebben az is segíti, hogy a gáláns és vonzó Charles Tourville személyében lelkes udvarlóra akad. Házasságkötésükkel Lottie élete révbe érni látszik, ám az elfelejtettnek hitt Dickon újból felbukkan, s felforgatja nyugodtnak hitt életét…

 

A HÁZASSÁGTÖRŐ

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2004

Zipporah Ransome (a Perdül a kockából megismert szenvedélyes kártyás, Lance Clavering lánya) értelmes, józanul gondolkodó asszony, s békében él férjével, a Clavering birtokot igazgató Jean Louis-al mindaddig, amíg távoli rokona, Lord Evesleigh magához nem hívatja, mert rá akarja hagyni a család ősi, gazdag birtokát. Az Eversleigh Courtban tett látogatás forgatja föl a magát megállapodottnak tartó harmincéves asszony békés, nyugodt, néha talán kicsit unalmas életét. Ő maga döbben meg legjobban, amikor egy váratlan találkozást követően – ösztönös védekezése dacára – perzselő szerelemre lobban egy rejtélyes, Angliában titkos küldetést teljesítő francia arisztokrata iránt. Mindketten érzik szerelmük kilátástalanságát, ám ez csak még tovább szítja bennük a szenvedélyt. Zipporah a titkolt kapcsolatból született kislányát el tudja fogadtatni a férjével, s az élete békében csordogálhatna tovább, ha öreg rokona miatt nem kellene újból Everleigh-be utaznia, ahol körmönfont cselszövés középpontjába kerül…

 

A KISÉRTETHÁZ ASSZONYA

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

VÉRBOSSZÚ

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

SZENT BRANOK TAVA

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2004
súlya: 320 gramm
terjedelme: 400 oldal

Cador ősi udvarházában, Cornwall óceán mosta, sziklás partvidékén boldogan él Angelet Hanson a szüleivel. Napjai nyugodtan, teljes biztonságban telnek, mígnem egy nap Szent Branok legendáktól övezett tavának partján egy börtönből szökött, veszélyes emberrel találkozik. Ez a kis híján végzetessé váló találkozás örökre megváltoztatja az életét, érzelmeit, egész további sorsát.

 

IKREK TÁNCA

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2004

 

PERDÜL A KOCKA

 

szerző: VICTORIA HOLT

kiadás éve: 2004
súlya: 320 gramm
terjedelme: 400 oldal

Az 1700-as évek elején járunk. A hannoveri házból való György király uralma alatt az ország újból fejlődésnek indulhatna, ha a Stuartok hívei nem ragaszkodnának saját jelöltjükhöz, a száműzetésben meghalt II. Jakab trónkövetelő fiához, Jakab Edwardhoz. A harc tehát folytatódik. A békére egyenlőre várni kell. Clarissa személye példázza ezt a megosztottságot: törvénytelen lánya a jakobiták egyik legfőbb vezérének, de szülei halála miatt anyai nagynénje, s tágabb, Györgyhöz feltétlenül hű családja neveli. Egész életén át őrzi szerelmét, az életét Jakob bigott követőitől megmentő jakobita fiatalember iránt, de ellenállhatatlanul hat rá György hadseregének egyik délceg tisztje is.

 

A SZERELEMGYEREK

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A LANDOWER ÖRÖKSÉG

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A HIÚZ ÁRNYÉKA

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

MELLYN ÚRNŐJE

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

ÁBRÁNDOK

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A HETEDIK HOLDTÖLTE

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

DÉMONI SZERETŐ

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A TITOKZATOS HANG

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A HALLGATÁS IDEJE

 

szerző: VICTORIA HOLT

Európában már az első világháború fellegei gyülekeznek, amikor Lucinda Greenham, a Fekete Hattyúban megismert Lucie Landson lánya és barátnője, Annabelinda Denver egy előkelő belgiumi leánynevelő intézet növendéke lesz. Nyugalmukat nemcsak az anyja, Belinda szépségét és fékezhetetlenségét öröklő Annabelinda titkos románca dúlja fel, hanem a Belgiumon át meginduló német támadás is, amely azzal fenyeget, hogy elvágja őket otthonuktól. Hála az értük küldött leleményes és bátor katonatisztnek, sok viszontagság árán ugyan, és egy súlyos titokkal gazdagodva, de épségben hazaérnek. Az áhított nyugalom azonban csak átmeneti, mert a kontinensen tomboló vérzivatar hatása őket is eléri…

 

A CIGÁNY VISSZATÉR

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

TALÁLKOZUNK MI MÉG

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A FEKETE HATTYÚ

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A SZÍRÉN ÉNEKE

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A DIADALMAS OROSZLÁN

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

LÁTHATATLAN BILINCS

 

szerző: VICTORIA HOLT

Úgy tűnt, hogy az ikerpár – Violetta és Dorabella – soha nem fog elválni. Olyan volt, mintha egy láthatatlan fonallal össze lennének kötve. Amint Dorabella hozzáment Dermot Tregarlandhoz és elköltözött új családjával egy ősi házba, az ikrek először életükben elszakadtak egymástól. Amikor Violetta meglátogatta testvérét, rögvest feltűnt neki, hogy nincs minden rendben a birtokon. Lehet, hogy a szomszédos családdal, Jeremynékkel való ellenségeskedés keltette fel a gyanúját. Violetta elszánta magát, hogy barátjával, Jowan Jeremynnel végére jár a mindenkit megdöbbentő haláleseteknek. Az események felgyorsulnak, amikor kiderül, hogy a következő áldozat a szeretett testvér, Dorabella lehet…

 

A KASTÉLY URA

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

ELLENSÉGEM A KIRÁLYNŐ

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A KIRÁLYNÉ VALLOMÁSA

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

AZ INDIAI LEGYEZŐ

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A TITOKZATOS ASSZONY

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A FEKETE OPÁL

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A MEGTÉVESZTETT LÁNY

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

ALKONYI ZÖLD VILLÁM

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

KIRÁLYOK ÁTKA

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

TIGRISUGRÁS

 

szerző: VICTORIA HOLT

 

A PARADICSOM SZIGET

 

szerző: VICTORIA HOLT